Search This Blog

stats

Thursday, August 02, 2012

A big celebration is waiting when Olympic silver medalist Sara Algotsson-Ostholt Comes to Nybro

Barometern.seNybro celebrates its silver queen


A big celebration is waiting when Olympic silver medalist Sara Algotsson-Ostholt comes to Nybro

The municipal leaders have already decided that a public celebration will be off, but when is not decided yet.
- We have not come so far in planning yet. We are trying to contact her but have not succeeded yet, so it is too early to say any place and time than, say local president Jan Lagerquist. The details are not final, but the plan for the celebration will go to there.
- An event in the square public so that everyone who wants to congratulate her.If we decide it would be in the second half of August, preferably on a Saturday so that as many as possible can come.
She gets the city's keys in gold?
- We have no such Nybro, but we will make sure she gets something memorable , maybe something our designers create special to play her, says Jan Lagerquist.
Sara Algotsson-Ostholt has mostly ridden for Udden's riding club in Kalmar, but during the 1980s, she also rode ponies in Nybro riding club, albeit for a short stint.One who was then Pia Skanhed, active in the riding school in Nybro riding club.
- There is lots of fun and her and Wegas performance is fantastic. All riding clubs in Sweden pleased with them, she says.Many of the riding club took the opportunity yesterday to send their congratulations to the silver medalist on Facebook or sms. And Nybro riding club are able to more riders in the future.
- We can always hope it brings more interest to ride and those interested aimed at a riding school. It use to be such by rail after sporting success, says Pia Skanhed. 
In the courtyard of Run Sven was also great fun the day after the silver.
- It's amazing and what Sara knows one might not imagine. Rolf-Goran Bengtsson's Olympic silver in China four years ago was great, but eventing is even greater, says Ulrika Svensson, grooms on Algol's farm in Run Sven.
- There is such a big family thing.Sarah's horse Wega is bred by Sarah's mother Maggie here in the Running Sven and they have been practicing a long time together, while her sister Linda is in London as well, says Ulrika Svensson.


Nybro firar sin silverdrottning

Nybroi går 07:42 | Uppdaterad i går 16:09
Ett stort firande väntar när OS-silvermedaljören Sara Algotsson-Ostholt kommer till Nybro nästa gång.Systrarna Linda och Sara Algotsson fotograferade hemma i hästhagen i Kristvalla 1995 då de var i 20-årsåldern.

LäS MER

Kommunledningen har redan bestämt att ett publikt firande ska bli av, men när är inte bestämt ännu.
– Vi har inte kommit så långt i planeringen än. Vi försöker få kontakt med henne men har inte lyckats än, så det är för tidigt att säga någon plats och tid än, säger kommunchefen Jan Lagerquist. Detaljerna är inte spikade, men planen för hur hyllandet ska gå till finns.
– Ett evenemang på torget publikt så att alla som vill ska kunna gratulera henne. Om vi får bestämma skulle det vara i andra halvan av augusti, gärna en lördag så att så många som möjligt kan komma.
Får hon stadens nycklar i guld?
– Vi har inget sådant i Nybro, men vi kommer se till att hon får något minnesvärt, kanske något våra formgivare skapar särskilt till just henne, säger Jan Lagerquist.
Sara Algotsson-Ostholt har mestadels ridit för Uddens ridklubb i Kalmar, men under 1980-talet red hon även ponny i Nybro ridklubb, om än under en kort sejour. En som var med då är Pia Skanhed, aktiv på ridskolan i Nybro ridklubb.
– Det är väldigt roligt och hennes och Wegas prestation är fantastisk. Alla ridklubbar i Sverige gläds åt dem, säger hon. Många på ridklubben passade igår på att skicka sina gratulationer till silvermedaljören över facebook eller sms. Och för Nybro ridklubb finns möjlighet till fler ryttare i framtiden.
– Vi kan alltid hoppas att det väcker mer intresse för att rida och de intresserade vänder sig till en ridskola. Det brukar vara sådana eftersvall efter idrottsframgångar, säger Pia Skanhed.
På gården i Körningsven var glädjen också stor dagen efter silvret.
– Det är fantastiskt och vad Sara känner kan man nog inte tänka sig. Rolf-Göran Bengtssons OS-silver i Kina för fyra år sedan var stort, men fälttävlan är ännu större, säger Ulrika Svensson, hästskötare på Algotssons gård i Körningsven.
– Det är en så stor familjegrej. Saras häst Wega är uppfödd av Saras mamma Maggan här i Körningsven och de har tränat länge ihop, samtidigt som hennes syster Linda är med i London också, säger Ulrika Svensson.


Vid det här stallet i Körningsven har Sara Algotsson-Ostholt ridit många gånger.

Popular Posts

Sweden News latest RSS headlines - Big News Network.com

Ikea Orlando

Ikea Orlando
Opening Day

Lucia Swedish Tradition

Lucia Swedish Tradition
Lucia

Winter Park, FL

Winter Park, FL
Winter Park Farmer's Market